Η Μουσική Σχολή Τσεσμελή λειτουργεί αναγνωρισμένη από το Κράτος από το 1993. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού και οι Τίτλοι Σπουδών είναι ...

Πρότυπα Εκπαιδευτικά Κέντρα αριστεύειν Ζαφειρόπουλος - Παράρτημα Ελληνικού. Τα φροντιστήρια αριστεύειν έχουν καθιερώσει ένα νέο ποιοτικό πρότυπο στο χώρο της δευτεροβάθμιας ...

Πρότυπα Εκπαιδευτικά Κέντρα αριστεύειν Ζαφειρόπουλος - Παράρτημα Αργυρούπολης. Τα φροντιστήρια αριστεύειν έχουν καθιερώσει ένα νέο ποιοτικό πρότυπο στο χώρο της δευτεροβάθμιας ...