Η εταιρεία Internet Presentations είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα, που δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του Internet. Ξεκίνησε το 1996, να δημιουργεί διαδικτυακές παρουσιάσεις ...