Η Μουσική Σχολή Τσεσμελή λειτουργεί αναγνωρισμένη από το Κράτος από το 1993. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού και οι Τίτλοι Σπουδών είναι ...