Η «RST Διαφημιστική» δραστηριοποιείται στο χώρο της επικοινωνίας, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαφήμισης και Προώθησης Πωλήσεων υψηλής ποιότητας με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές...
Η ΛΥΧΝΙΑ διαθέτει μακρόχρονη πορεία στην έντυπη επικοινωνία και συνεργάτες με τις πλέον σύγχρονες ιδέες, τεχνικές, εξοπλισμό και τεχνογνωσία στα χέρια τους...